หมดกังวลเรื่องลืมพาสเวิร์ดอีกต่อไป

ด้วยแอพพลิเคชั่นบันทึกพาสเวิร์ด (password) และชื่อผู้ใช้ (username) พร้อมทั้งรายละเอียดของรายการที่บันทึก

สามารถเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา ทุกครั้งที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (password) ข้อมูลเป็นส่วนตัว ผู้อื่นไม่สามารถดูได้

ราคาเพียง 600 บาท