ราคาพิเศษสำหรับเทศบาล - อบต. และหน่วยงานอื่นๆ ในราคาปีละ 5,900 บาท เท่านั้น!

สิ่งที่หน่วยงานได้รับ:

  1. โดเมนเนม xxx.go.th
  2. พื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB.
  3. Data Tranfer 200 GB.
  4. e-mail ของหน่วยงานโดยตรง จำนวน 75 บัญชี
  5. Mysql Database 15 ฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถปรับจำนวนความต้องการได้

   นอกจากนี้ aviruth.com ยินดีให้คำแนะนำการจัดทำเว็บไซต์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านนี้มาก่อน) จนกระทั่งสามารถดำเนินการทุกอย่างได้ด้วยตนเอง (แบบมืออาชีพ) โดยมีบทเรียนออนไลน์ให้คำแนะนำทุกหัวข้อที่ต้องการรู้

   เมื่อหน่วยงานฯ สามารถดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ก็จ่ายเพียงปีละ 2,500 บาท เท่านั้น! ประหยัดงบประมาณ นำกลับมาพัฒนาท้องถิ่น