บทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Joomla

Joomla Joomla เป็น CMS ตัวแรกที่ผู้เขียนได้นำมาใช้ในการสร้างเว็บไซต์แทนรูปแบบ HTML และได้เรียนรู้การใช้งานทั้ง คอมโพเนนท์ (Component) , โมดูล (Module) , ปลั๊กอิน (Plug-in) และเทมเพลต (Templates)

ด้วยกลัวความรู้จะสูญหายไปกับตัวเอง จึงได้นำความรู้มาแบ่งปัน (share) กัน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำเว็บเป็น

หากคุณอยากทำเว็บเป็น เพื่อจะใช้เป็นเว็บส่วนตัว เว็บขายสินค้าออนไลน์ เว็บหน่วยงาน เว็บองค์กร

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะสามารถทำเว็บไซต์ได้ โดยขอให้ตั้งใจศึกษา และลองปฏิบัติตามอย่างใจเย็น หากพบปัญหาแล้วแก้ไม่ได้ แนะนำให้หยุดพักก่อน พออารมณ์ดีแล้วให้ลองกลับมาทำใหม่ หรือลองไปหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีผู้รู้มากมายมาแบ่งปัน

บทความแนะนำการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์
  • เตรียมตัวก่อนติดตั้ง Joomla
  • ขั้นตอนการติดตั้ง Joomla
  • การปรับแต่ง