การสร้างหมวดหมู่ (Category) มีความสำคัญมาก ช่วยให้เราสามารถกำหนดเนื้อหาในเว็บไซต์ให้มีระเบียบ ทำให้สืบค้นง่าย

ขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่ (Category)

  1. เลือกคำสั่ง เนื้อหา (Content) > เลือก หมวดหมู่ (Category Manager > เลือก เพิ่มหมวดหมู่ใหม่ (Add New Category)
  2. ตั้งชื่อหมวดหมู่ในช่องชื่อ (Title) และกำหนดเอเลียส์ (Alias)

  3. กดปุ่ม บันทึก & ปิด

วิธีการใส่ Alias ที่ถูกต้อง มีดังนี้

  1. ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น เพราะเป็นมาตรฐานสากล และเมื่อแสดงผลบน url ภาษาไทยจะเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออก และยาวมาก เมื่อคัดลอกส่งต่อไปให้บุคคลอื่น
  2. ต้องมีความสอดคล้องกับชื่อหัวข้อที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เพื่อเวลาคนพิการใช้อุปกรณ์เพื่อการอ่านออกเสียง ค่าของภาษาจะได้ถูกต้องในเรื่องตัวสะกด
  3. ต้องไม่มีอักขระพิเศษใดๆ (ใช้ได้เพียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข และขีดเท่านั้น)

***หากไม่ได้ใส่ Alias ระบบจะทำการใส่ให้อัตโนมัติ โดยการนำวันที่สร้างมาใส่ให้ ซึ่งจะไม่มีความสอดคล้องกับหัวข้อ จึงแนะนำให้ใส่ Alias ทุกครั้ง***


แนะนำโปรแกรม

Canva Canva
สร้าง-ออกแบบกราฟิก
รายละเอียด
glideapps Glide
สร้างแอปฯ ไม่ใช้โค้ด
รายละเอียด
Liveworksheets
สร้างใบงาน-ทดสอบ
รายละเอียด
Kodular
สร้างแอปฯ ง่ายๆ
รายละเอียด
Scratch
เรียนรู้การใช้งาน
รายละเอียด

Who's Online

มี 39 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์