Mon - Fri: 9:00 AM.- 18:00 PM.

บทเรียน

บทเรียนในที่นี้ จัดทำขึ้นสำหรับ "สมาชิก" เท่านั้น โดยแยกบทเรียน ได้แก่

 • สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla 5 ราคา 9,990 บาท
  • สิ่งที่ได้รับ:
  • เว็บไซต์ใช้งานได้จริง 1 เว็บไซต์
  • เข้าเรียน ฟรี! ตลอดอายุสัญญา
 • เรียนรู้การใช้ Google App Scripts ราคา 3,990 บาท
  • สิ่งที่ได้รับ:
  • เข้าเรียนบทเรียน Apps Script ระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร+พร้อมชำระเงิน
 • เปิดร้านค้าออนไลน์ด้วย Line OA ราคา 12,990 บาท
  • สิ่งที่ได้รับ:
  • เว็บไซต์ระบบ Shopping Online ใช้งานได้จริง 1 เว็บไซต์
  • บัญชี Line Official 1 บัญชี
  • ร้านค้า Line Shop 1 ร้าน พร้อมระบบงาน
  • เข้าเรียน ฟรี! ตลอดอายุสัญญา
 • เทคนิคการใช้งาน TikTok ราคา 2,990 บาท
  • สิ่งที่ได้รับ:
  • เข้าเรียน ฟรี! ตลอดอายุสัญญา
 • เทคนิคการใช้งาน CapCut ราคา 1,990 บาท
  • สิ่งที่ได้รับ:
  • เข้าเรียน ฟรี! ตลอดอายุสัญญา
 • เทคนิคการใช้งาน Google Looker Studio ราคา 1,990 บาท
  • สิ่งที่ได้รับ:
  • เข้าเรียน ฟรี! ตลอดอายุสัญญา
 • เทคนิคการใช้งาน Microsoft Windows 11 ราคา 300 บาท
  • สิ่งที่ได้รับ:
  • เข้าเรียน ฟรี! ตลอดอายุสัญญา
ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ aviruth.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้มีการใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ aviruth.com เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ได้ ในการกด “ยอมรับคุกกี้” ท่านได้ตกลงให้ aviruth.com ใช้คุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและให้บริการของ aviruth.com และให้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมงานที่เข้ามาใช้เว็บไซต์ aviruth.com อย่างไรกับบุคคลที่สาม รวมถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มสำหรับการประชาสัมพันธ์

นโยบายคุกกี้